Институции Ученици

Намалява броят на първокласниците, получили еднократна помощ от 250 лева

Намалява броят на първокласниците, получили еднократна помощ от 250 лева.

През тази година подпомогнатите деца от бедни семейства са с 3 700 по-малко, спрямо предходната.

От Агенцията за социално подпомагане напомнят, че от тази година средствата се предоставят на два пъти. Половината сума се дава след влизане в сила на заповедта за изплащане, останалата ще се даде в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да учи.

В случаите, когато детето не постъпи в училище или в рамките на един месец от учебната година има допуснати отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини, помощта ще трябва да бъде възстановена.

Източник: novini.bg