Институции Мнения Ученици

Най-добрите ученици и студенти трябва да стават учители, категорична е Михайлова

Най-добрите ученици и студенти трябва да бъдат учители.

Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова по време на дискусия с преподаватели и студенти от педагогическите специалности на филиала на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ във Враца.

Според нея в класната стая учителят е лидерът, който трябва да поведе младите хора. Зам.-министърът подчерта, че сред професиите на бъдещето и тази на „учителя“.Той е човекът, който трябва да образова, но и да научи младите хора да се реализират, да им посочи пътища и хоризонти. „Учителят няма право на компромис със собствената си подготовка, винаги трябва да е на ниво“, заяви Михайлова. Според нея за младите педагози е важно да се допитват до колегите си, които имат повече опит, но решенията да вземат сами. Умението за работа с родителите не се изучава в университета, но учителите трябва да покажат своите умения за общуване – да изслушват, но и да имат твърда позиция.

По време на срещата, организирана от кмета на община Враца Калин Каменов и началника на регионалното управление на образованието Галина Евденова, бяха коментирани въпроси, свързани с базовата подготовка на бъдещите учители и практиката в училище.

По-рано по време на семинар за качеството на професионалното образование, Михайлова подчерта ролята му на инструмент за осъществяване на стратегията за развитие на всеки един регион. „Качественото образование е основата, върху която може да се изгради една стабилна икономика, която да привлича инвеститори и да гарантира просперитет“, заяви зам.-министърът. Тя отбеляза, че във Враца има широка палитра от професии, които се изучават, реализира се и успешен проект „Учене чрез практика“. По време на срещата бяха обсъдени възможностите за обучение по Списъка на защитените професии и тези с очакван недостиг на пазара на труда. Михайлова съобщи че за стипендии за учениците са предвидени 1,5 млн. лева, поемат се здравните застраховки на учениците в дуална форма, които сключват договори с работодатели още докато учат, ще има средства и за осигуряване на транспорт. Пред директори на училища заместник-министърът представи и новите национални програми на МОН. Тя специално отбеляза, че се разработват учебни програми съвместно с професионални гимназии, висши училища и представители на бизнеса. Нова дейност е създаването на помагала за професионалното образование. Предвидена е квалификация и за учителите в професионалните гимназии.

Привличането на най-добрите студенти към учителската професия е наш ангажимент, особено за професионалните гимназии, смята Михайлова.

В срещата с директори на училища и експерти по професионално образование и обучение участва и областният управител на Враца Малина Николова. С нейно съдействие са ангажирани кметовете на общини и при изготвянето на план-приема се предлагат 25 нови специалности, изцяло съобразени с потребностите на бизнеса. 87,9% професионални паралелки спрямо профилирани е преструктуриран приемът в областта, съобщи началникът на РУО Галина Евденова. В момента има 15 паралелки за дуално обучение в 6 професионални гимназии. А за новата учебна година се предлага прием в 8,5 паралелки дуална форма.

Експерти от дирекция „Професионално образование и обучение в МОН представиха проект „Визия за промяна“ (Vision for Revision: VIREO).

По-късно заместник-министър Михайлова представи инвестициите на европейски средства в образователна инфраструктура в рамките на среща от инициативата „Европа в нашия дом“

Източник: monitor.bg