Институции

Най-високи са доходите на висшистите по информатика и математика

Професионалните направления във висшето образование в България с най-високи средни доходи сред завършилите висшисти са “Информатика и компютърни науки”, “Математика”, “Комуникационна и компютърна техника”, “Металургия”, “Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми”, “Обществено здраве”, “Електротехника, електроника и автоматика” и “Военно дело”.

Това каза Георги Стойчев – ръководител на консорциума, подготвил новото, осмо издание на Рейтинговата система на висшите училища в България за 2018 г., представено в Министерството на образованието.

Рейтинговата система сравнява представянето на 51 висши училища у нас в рамките на 52 професионални направления въз основа на различни показатели, съобщава БТА.Данните сочат, че най-ниска безработица /под 1% и най-висока степен на приложение на придобитото висше образование /над 90%/ за поредна година има при завършилите професионалните направления – “Медицина”, “Фармация”, “Стоматология” и “Военно дело”. За първи път от 2011 г. насам безработицата сред завършилите не надхвърля 4 на сто в нито едно професионално направление. Най-ниско остава приложението на придобитото висше образование сред завършилите “Туризъм” /19,67 на сто/.

Резултатите показват, че делът на регистрираните безработни сред завършилите български висши училища през последните 5 години спада до 2,44% от над 4% през 2013 г. В същото време делът на наетите висшисти, които през последните 5 години след завършването си работят на позиция, за която се изисква висше образование, се увеличава до 49,26% от под 46% през 2014 г. Средният осигурителен доход на завършилите също се увеличава, достигайки до 1151 лева през 2018 г., при 1075 лева през 2017 г. и 867 лева през 2014 г.

През 2018 г. броят на студентите у нас намалява с близо 15% в сравнение с 2013 г., но в 5 професионални направления има увеличение на студентите с около и над 30 на сто. Най-голямо увеличение има на студентите в направленията “Медицина” /81%/, “Военно дело” /52%/, “Стоматология” /45%/, “Здравни грижи” /37%/ и “Ветеринарна медицина” /30%/. По брой на студенти професионалното направление “Медицина” изпреварва направлението “Право”, класирайки се на четвърто място място сред най-масовите направления в българското висше образование и е с 10 885 студенти, отстъпвайки само на “Икономика” с 41 937 студенти, на “Администрация и управление” с 18 186 студенти и на “Педагогика” с 13 430 студенти. Голям спад има в броя на студентите, обучаващи се в най-масовите професионални направления – “Икономика” и “Администрация и управление” /около и над 30 процента/.

Делът на чуждестранните студенти в България се увеличава от около 4% през 2013 г. до над 6 на сто през 2018 г. Най-много чужди студенти се обучават в направленията “Медицина” – близо 53% от студентите в него са чужденци, и в “Стоматология” /39%/. В частните университети у нас се обучават близо 13 на сто от студентите у нас, като делът на студентите в частните висши училища е най-голям в направлението “Театрално и филмово изкуство” и в “Теория на изкуствата /общо 64%/, както и в направленията “Администрация и управление” и “Национална сигурност” /над 40%/.

Източник: investor.bg