Ученици

Над 96% от първолаците в Пловдив приети по първо желание

Над 96 % от 7-годишните, които наесен ще са в първи клас, са приети в желаните от тях училища.

Това сочат данните на електронната система за прием на първолаците, която действа в община Пловдив вече трета поредна година.

Първото класиране за прием в първи клас приключи на 5 юни т.г. Резултатите показват, че над 96% от класираните 2871 деца са приети по първо желание. В класирането са взели участие 2923 деца, чиито родители са имали възможност да изберат до 5 желания от 46-те училища в града. От общия брой на обявените 3483 свободни места все още не са заети 612.

За класираните деца предстои записване в училищата до 11 юни. В този срок родителите трябва да представят всички необходими документи за проверка. Не се изискват документи за удостоверяване на критериите за настоящ и постоянен адрес на децата, тъй като проверката е автоматична.

Некласирани са само 52 деца, за които по-голямата част от родителите са избрали само едно единствено желание, и то не е училището, в района на което е регистрирано детето.

Съгласно изискванията на наредбата за прием след второ класиране ще бъде направен анализ на броя на записаните в училищата деца и броя на все още необхванатите и при необходимост ще бъдат завишени първоначално определените с училищния план-прием паралелки. Родителите ще бъдат уведомени за промяната чрез обявяване на актуален брой свободни места за трето класиране.

Анализите на резултатите от първото класиране показват, че в над 80% от училищата са приети всички деца, пожелали прием, независимо от точките, които са събрали. По-голямата част от родителите (71% от класираните) са пожелали детето им да учи в училището, в района на което е адресната регистрация на детето.

В срок до 12 юни включително ще бъдат обявени свободните места за следващото второ класиране, което ще се проведе на 19 юни. В него ще вземат участие все още некласираните деца, както и тези, които не се запишат по някаква причина от класираните, а така също и пропусналите първото класиране. Сроковете за подаване онлайн на заявления за участие в това класиране е 17 юни 2019 г. включително. За подаване на заявления за кандидатстване на хартиен носител срокът е 14 юни 2019 г.

Източник: monitor.bg