Институции

Над 60 хиляди завършили висше у нас през миналата година

Над 60 хиляди са завършилите висше образование у нас през миналата година, показват данни на НСИ, като близо 37 хиляди са жените висшисти и 23 хиляди – мъжете. По степени на висшето образование завършилите студенти се разпределят както следва: бакалаври – около 33 хиляди, магистри – 25 хиляди и със степен „доктор“ – около 1200 души, съобщи БТА.

Според последни данни на Евростат около 30 на сто от младите българи на възраст 30-34 години са с висше образование, като стратегическата цел е през 2020 г. процентът в тази възрастова категория да достигне около 40 на сто.

За учебната 2016/2017 г. у нас се обучават над 243 хиляди студенти, като в държавните университети техният брой е около 210 хиляди, а в частни висши учебни заведения – около 33 хиляди. Дистанционна форма на обучение са предпочели около 12 хиляди души за придобиване на висшето си образование. Чуждестранните студенти за посочения период, които се обучават у нас, са били около 13 хиляди, като 12 хиляди учат в държавни университети и малко над 1200 души – в частни.

Най-предпочитани от студентите специалности са били в следните области: „стопански науки и администрация“ – близо 50 хиляди, „технически науки и профили“ – около 30 хиляди, „науки за образование и подготовка на учители“ – около 18 хиляди. Най-слабо предпочитаната специалност за висше образование у нас е била в областта на математиката и статистиката – едва около 500 души.

От обучаваните у нас чуждестранни студенти най-голям е бил техният брой от съседна Гърция – близо 3000, от Турция – около 2000 и от Македония – около 800 души.

По данни на Евростат като цяло висшистите в ЕС са около 40 процента от общото население на Евросъюза, или малко над 200 милиона, при население на ЕС към 1 януари 2016 г. от 510 млн. души. Най-много хора с висше образование има в Исландия, Норвегия и Швейцария.

Над 5 милиона млади европейци са придобили висше образование в рамките на ЕС през миналата година, като 58 на сто от тях са били жени и 42 на сто – мъже. Силният пол е предпочитал специалности в сферата на инженерните науки, строителството и производството, а дамите са се образовали предимно в сферите на хуманитарните науки, образованието и здравеопазването. Най-висок процент жени-висшисти е отчетен в Естония, Латвия, Хърватия и Румъния – близо 90 на сто от завършилите студенти в тези страни.

Като цяло най-висок е бил броят на студентите във Великобритания – над 770 хиляди, във Франция – над 740 хиляди, в Полша – над 550 хиляди, в Германия – над 520 хиляди и др. Най-нисък дял на завършили висшисти през миналата година е отчетен в Люксембург – около 1800, Малта – около 4000 и Кипър – около 8000.

Броят на мобилните студенти, които са били родени в страна на ЕС, но са завършили висшето си образование в друга страна-член, е бил около 660 хиляди, отчита европейската статистика.

Източник: БТА