Институции Училища

Над 500 училища са обменили опит и идеи по „Иновации в действие“

529 училища са обменяли опит и идеи едни от други по новата националната програма „Иновации в действие“.

Това става ясно от справка на просветното министерство за „Монитор“.

Школата са провели посещения и наблюдения на място на иновативни процеси, дискусии, споделили са иновативни идеи и практики в реална среда, които са били финансирани с 1 368 500 лв.

За изминалата година са сключени общо 774 договора за мобилности по модел на европейската програма „Еразъм“ 490 от посещенията са между иновативни училища, които имат двустранен обмен помежду си, а 258 между иновативни училища и школата, които не са включени в списъка. „Всички тези мобилности създават благоприятни условия за създаване на система от иновации в различни сфери на училищния живот, устойчив стремеж у всички училища за резултатни промени, свързани с подобряване на условията, на средата, на методите на обучение, на начина на придобиване на знанието и приобщаването в училище, свързани с променено управление и лидерство и в училището, и в класната стая“, смятат от просветното министерство.

Ученици и преподаватели от Основно училище „Георги Бенковски“ с. Черни Вит посрещат своите гости с бинарен урок по музика и математика в 5 клас. При тях идват представители на неиновативното ОУ „Виделина“ от с. Сейдол, за да почерпи опит от тях и също да стартира своя иновация в областта на музиката от следващата година. За да подпомогнат новите си приятели пък, музикантите от с. Черни Вит вече са изпратили своите учебни програми.

Иновативните МГ “Д-р Петър Берон” Варна и ПМГ “Акад. Иван Гюзелев” Габрово, както и неиновативното СОУ „Христо Ботев“ в Айтос също са сред школата, които са обменили опит през миналата година. При посещението в математическата гимназия в морската столица гостите се запознават с техните практики в областта на природните науки и STEM обучението дигиталните науки, приложенията, които използват, промените в учебните програми, които са направили и да споделят своите идеи. „Учим се да отворим класните стаи не само за конференции, а на живо. Полезно е да покажеш своята работа на практика, а не само да четеш за това“, обясни за ползите от националната програма директорът на МГ „Д-р Петър Берон” Павлин Петков. Според него финансирането на подобни обмени е правилна стъпка да се насърчават подобни обмени, за да не останат самодейни и по инициатива на по-дейните школа. Така и училища като това в Айтос, които са на стъпка в това да се превърнат в иновативни, могат да видят различни практики, за да преценят коя е най-подходящата за тях. Според Петков обаче трябва да се помисли и за допълнително финансиране за учителите, които участват, тъй като за момента от националната програма се покриват единствено пътни и дневни, както и работни материали. По думите му така педагозите ще се почувстват оценени.

Източник: monitor.bg