Институции

Над 18 хил. български студенти са получили европейски стипендии

Над 9,7 млн. лева са изплатени като стипендии през летния семестър на  академичната 2016/2017 г. на 18 331 студенти. Парите са осигурени от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. За висок успех евростипендии са получили 9 594 студенти, а  8373 са взели пари за специални постижения по време на обучението си, съобщава пресцентърът на Министерството на образованието и науката. За европейски стипендии са кандидатствали 26 843 младежи.

Размерът на стипендиите за успех беше увеличен от 120 лева на 150 лева на месец, а на еднократните стипендии за специални постижения – от 200 лева на 300 лева, напомнят от ведомството. За отлични оценки студентите получават 750 лв. за петте учебни месеца. Те можеха да кандидатстват за до три специални стипендии, посочват от МОН.

Средният успех за получаване на стипендия за успех е много добър 5,47, а за специални постижения – отличен 5,56.

През този семестър 2 854 студенти са класирани с пълно отличие. Най-възрастният отличник е на 72 години и учи „Педагогика“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, а най-младият е на 18 години и учи „Хотелиерство“ в Университета по хранителни технологии в Пловдив. Най-много стипендии за успех са получили студентите в специалностите „Педагогика“ – 1 156, в „Комуникационна и компютърна техника“ – 1 040, и в „Информатика и компютърни науки“ – 891.

Студентите, които се обучават в специалност „Икономика“, са лидери по брой получени стипендии за специални постижения – 1 562, следват ги бъдещите медици – 718, а отличниците прависти са 574. С най-висок успех са класираните студенти от специалностите „Металургия“ (6,00), „Теория на изкуствата“ (5,93) и „Материали и металознание“ (5,92). Получилите специални стипендии с най-добри образователни резултати се обучават в „Металургия“ (6,00), в „Материали и металознание“ (5,99) и в „Теория на изкуствата“ (5,94).

Източник: investor.bg