Училища

Над 10 000 места за прием в столичните гимназии

Малко над 10 300 са местата в софийските гимназии и училища за приема след 7-и клас. Това показва утвърденият държавен план-прием за учебната 2018-2019 година. Броят на обявените места за кандидат-гимназистите е с около 1000 повече спрямо предвидения за предходната година, когато местата бяха малко на 9400.

За прием след 7-и клас учениците могат да кандидатстват чрез сбора на точките от външните оценявания по математика и български език и литература, както и две оценки от свидетелството за основно образование. Максималният брой точки е 500, като 400 от тях са от НВО. Всяко учебно заведение може да избира каква тежест да имат оценките от НВО и кои предмети да участват в балообразуването. Най-често всяка от миниматурите в 7-и клас носи по 200 точки, но някои от елитните гимназии избират друга точкова система. Българският език и математиката и тази година са двата предмета, които биха донесели точки на кандидат-гимназистите.

В СМГ „Паисий Хилендарски“, където има обявени 156 места, НВО по български език и литература (БЕЛ) може да донесе 100 точки, докато това по математика 300. Максималният бал от 500 точки се допълва от оценките по български език и литература и математика от свидетелството. По този начин процедира и 18-о СОУ „Уилям Гладстон“, където бъдещите гимназисти могат да изучават японски, китайски и арабски и са предвидени осем паралелки с по 26 ученици. Балът в Националната търговско-банкова гимназия се образува със същите оценки, но ще влизат по равен брой момичета и момчета във всяка една от деветте паралелки.

Освен с оценки от миниматурите и свидетелството, кандидат-гимназистите в НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ могат получат точки от резултати от олимпиади или състезания от календара на МОН. В седем от деветте паралелки в математическата гимназия в балообразуването участват удвоените точки от Национално състезание по природни науки „Акад. Л. Чакалов“ или областния/националния кръг от някой от модулите физика, химия, биология, география, както и точките от пролетното състезание по физика. Като балообразуващи предмети в тези паралелки се вземат математика, физика, химия, биология, география, информационни технологии.

В 134 СУ“ Д. Дебелянов“, където има 3 паралелки с по 26 ученици пък се предвидили различен начин на балообразуване за всяка една от тях. В профил „чужди езици“ се кандидатства с оценките по БЕЛ и чужд език от основното образование, утроената оценка от НВО по БЕЛ и тази по математика. С оценките по биология и химия след завършено основно образование и удвоените оценки и от миниматурите се образува балът на кандидат-гимназистите в профил „природни науки“. С оценката по БЕЛ или иврит и тази по информационни технологии от свидетелството, събрани с утроената оценка по математика и тази по БЕЛ, ще се кандидатства в профил „софтуерни и хардуерни науки“.

Източник: monitor.bg