Ученици

Награда на Фондация Evens за медийно образование за деца от 4 до 8-годишна възраст “Да се учим да четем образи“

Всеки ден сме изложени на стотици изображения. Въпреки, че сме се научили как да четем и пишем текстове, много от нас не са се научили как да четат или да (де)конструират изображение. Макар да можете да четете печатното слово, само това вече не е достатъчно.

Ние всички се нуждаем от способността да четем, анализираме и интерпретираме постоянния поток от изображения, които идват при нас чрез мултимедийната ни култура.

Тъй като Evens Фондация насърчава медийната грамотност на малки деца, тази награда ще бъде връчена на текущ европейски проект, който се фокусира върху подобряване на визуалната грамотност на деца на възраст между четири и осем години, пряко или чрез родителите им.

Наградният фонд е 20 000 евро.

Краен срок: преди 15 април 2013 г.

Още информация