Институции

МОН смята да издири и върне в училище 21 000 деца

Експертни екипи на МОН ще бъдат разпратени по общините, за да издирят всяко дете над 5 г. и да съдействат за записването му в детска градина или за връщането му в училище, ако то не посещава такова. Това е една от мерките за пълно обхващане на децата в образователната система, посочена от новия просветен министър Красимир Вълчев като основна задача пред екипа му. Става дума за около 21 000 деца.

Вчера той представи приоритетите си, сред които справяне с неграмотността, мотивиране на учителите чрез увеличение на заплатите, облекчаване на бумащината в училище, корекция на делегираните бюджети и продължаване на реформата във висшето образование.

Министър Вълчев се зарече да предприеме решителни мерки за обхващане, задържане и обучение на всички деца и ученици в България с цел пресичане на ранното им отпадане от училище. До края на юни ще се изработи механизъм за междуинституционална координация, който да посочи функциите по задържането на децата в училище. Още преди 15 септември пък във всяка община ще бъдат сформирани екипи, които да подпомагат записването на децата на детска градина и на училище, особено на тези от уязвимите групи. Екипите ще включват най-различни специалисти, като целта им ще е чрез индивидуална работа с родителите да ги мотивират да включват децата си в образователния процес.

Не е ясно как точно ще става издирването – дали учителите ще посещават домовете на подлежащите на записване в учебно заведение деца, нито как ще бъдат мотивирани да го правят. Най-вероятно МОН ще ползва данните от ГРАО за родените през съответната година и ще издирва онези, които не са записани на задължителната предучилищна.

Засега от МОН не се ангажират и с конкретен процент, с който би следвало да намалее броят на преждевременно напускащите класните стаи. Противно на общата тенденция в ЕС, делът на ранно отпадащите от училище у нас се увеличава, като от 12.5% през 2013 г. той достига 13.4% през 2015 г. (при цел от 11%). Данните на НСИ сочат, че през 2015/16 г. училище са напуснали 21 170 деца. Българчетата, посещаващи детска градина, също все още са по-малко от заложената цел – 89.3%, при целеви показател за ЕС – 95%.

Ресорният зам.-министър Деница Сачева посочи, че конкретните мерки за задържане на децата в училище ще бъдат съобразени със спецификата на всеки регион, тъй като причините за ранното отпадане са различни – липса на уреден транспорт, на финанси, културни особености на дадена общност и др. Министърът съобщи, че се обмисля премахване на таксите за детска градина там, където те все още съществуват. Друга мярка за задържане на децата в училище ще е максималното обвързване на правата и помощите за родителите с посещението на децата им в детска градина или училище. И в момента месечните семейни помощи за деца следва да се отпускат срещу максимум 5 неизвинени отсъствия от училище и най-много 3 дни отсъствие от забавачка. Но директорите обаче масово крият подобни данни, за да не им орежат делегираните бюджети.

Приоритет на МОН ще е мотивирането на младите педагози, завършили с отличен успех, да стават учители, тъй като до 8 г. се очаква 50% от преподавателите да навлязат в пенсионна възраст. Това според Вълчев ще стане с увеличение на учителските заплати, гарантирано в 3-годишната средносрочна бюджетна прогноза на кабинета – според нея парите за образование трябва да се увеличават с по 330 млн. лв. на година, което според министъра ще гарантира двоен скок на учителските възнаграждения до 4 г. От началото на 2018 г. МОН ще предложи и корекция във формулата, по която се разпределят делегираните бюджети. В нея ще се заложи коефициент, който ще води до увеличаване на средствата за учителите от малките и отдалечени населени места. Новият екип в министерството ще направи и пълен преглед на държавните образователни стандарти, като ще промени някои от тях с цел разтоварване на учителите от бумащината. Първата коригирана наредба ще е тази за приобщаващото образование, от чиито разпоредби учителите масово се оплакват. Най-вече заради това, че наредбата ги натоварва прекомерно с попълване на формуляри и им отнема ценно време за интегрирането на децата в неравностойно положение.

Просветният министър обеща да продължи реформата във висшето образование и обвързването на приема на студенти и държавната субсидия за вузовете с качеството на предлаганото обучение и потребностите на трудовия пазар. Ще се въведе регионален компонент във финансирането на университетите, който ще е за отделни техни професионални направления, значими за дадения регион. Вълчев призна, че има проблеми с оперативната програма „Наука и образование“, по която в момента тече оценка на 44-те подадени проекта за изграждане на научни центрове за 350 млн. лв. Информация по въпроса той обеща, след като се запознае детайлно с изпълнението й. Вчера стана ясно, че Цветана Герджикова – шеф на дирекция „Структурни фондове“ (явяваща се управляващ орган на програмата), на която служебният просветен министър проф. Николай Денков поиска оставката заради некомпетентност, е върната на работа след 3-месечен отпуск по болест.

Новите учебници за 2-ри, 6-и и 8-и клас, по които учениците от тези класове трябва да започнат да учат от 2017/18 г., няма да са готови за 15 септември т.г. Вълчев призна, че му е трудно да прогнозира кога и къде ще се доставят новите книги – на места те ще пристигнат броени дни след първия учебен ден, на други – до месец след 15 септември. Дотогава издателствата ще осигурят pdf учебници. Първолаците и петокласниците пък най-после ще бъдат зарадвани с пълен комплект нови учебници по всички предмети, след като това трябваше да стане още през м.г. Тогава единственият готов нов учебник бе този по история за 5-и клас.

Източник: segabg.com