Мнения

МОН представя дейността си на Национален форум

“Екипът на МОН ще представи своята работа чрез реформите – реализирани и предстоящи, в сферата на образованието и науката. Панелите са за училищното образование, професионалното образование и обучение, висшето образование и науката”, коментира пред в-к “Аз Буки” зам.-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева.

Ще бъде презентирана и Оперативната програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, която в крайна сметка обединява дейностите в целия спектър на нашата работа.

В работата на форума ще се включат членове на ресорната парламентарна комисия по образование и наука, водещи педагози и директори на училища, представители на университетите, на БАН, на социалните партньори, на бизнеса, началниците на регионалните инспекторати по образованието.

“За нас, като екип, е важно промените да се случват в контекста на социален, професионален и обществен диалог и откритост. Напредък в образованието може да има единствено и само при политически консенсус и социално съгласие”, каза още Кастрева.