Институции Училища

МОН планира нова програма за пътна безопасност

Национална програма за развитие на обучението по безопасност на движението по пътищата ще разработят Министерството на образованието и науката и Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

По програмата ще бъдат финансирани различни инициативи и дейности, с които да се подобри обучението по пътна безопасност в детските градини и училищата, като целта е тя да започне да действа още от следващата година.

„Трябва да започнем още от детската градина и да засилваме чувствителността към темата с всяка следваща година. Водещо тук не трябва да бъде заучаването на информация, а възпитанието в децата на чувство за отговорност и съпричастност“, допълни образователният министър. В задължителните помагала в училищното образование ще бъдат включени специализирани теми, свързани с безопасността на движението, бе друга тема, която обсъдиха участниците в срещата. Екипът на Министерството на образованието и науката се ангажира да стартира работа по тази тема и за въвеждането на интегрирано обучение с фокус към пътната безопасност. 

Източник: МОН