Институции Мнения Ученици

МОН не е обсъждало с МЗ отпадането на медицинските бележки

„До тази седмица в Национална електронна информационна система за предучилищно и училищно образование (НЕИСПУО) са постъпили над 1,6 млн. електронни медицински бележки за извиняване на отсъствия на ученици. Системата работи много добре и до този момент не са провеждани разговори с Министерството на здравеопазването за тяхното отпадане“, каза пред журналисти министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков. „Научихме за идеята за промяна от медиите и сме готови да участваме в сформиране на междуведомствена група, която да обсъди подобни предложения от страна на МЗ“, уточни той. Министърът допълни, че за подобна промяна се изисква и изменения в нормативни документи.

Според сега действащите разпоредби по здравословни причини ученикът може да отсъства от училище срещу представяне на медицински документ, като техният вид се регулира от Министерство на здравеопазването. Документите за извиняване на отсъствия са описани и в чл. 62 ал. 1 от Наредбата за приобщаващото образование.

МОН е готово да обсъжда различни варианти, но следва да се има предвид, че в амбулаторния лист, който се предлага да стане документ за извиняване на отсъствия, се съдържа чувствителна здравна информация за детето.

Същевременно отпадането на хартиената медицинска бележка и замяната й с електронна е облекчение, както за учителите, така и за родителите. Дигитализацията на процеса е важна стъпка в посока на прекратяването на порочната практика по представянето на фалшиви медицински бележки. Тази инициатива бе реализирана съвместно от МОН, МЗ и МЕУ само преди няколко месеца и в никой момент при съвместната работа не е била обсъждана промяна на вида документ. Заедно с това, честите отсъствия на децата са сред най-рисковите причини за отпадането им от образователната система. Затова и за МОН е от изключителна важност наличието на документ, издаден от компетентен орган, който да елиминира злоупотребите.

С цел облекчение на семействата и намаляване на административната тежест за училищните директори, министерството предложи промяна в Наредбата за приобщаващо образование, в която се предвижда увеличаване на броя на отсъствията, които могат да бъдат уважени с бележка от родител.

През почивните дни стана ясно, че Министерството на здравеопазването предлага да отпаднат медицинските бележки, с които в момента се извиняват отсъствията на учениците. Като документ за това да се използва амбулаторният лист, който се прави при преглед, съобщи министърът на здравеопазването проф. Христо Хинков по бТВ.
„На последното заседание на ръководството на Министерството на здравеопазването взехме решение да предложим на „Информационно обслужване“ и на Министерството на образованието и науката да отмени изцяло медицинските бележки за учениците и да се използва амбулаторният лист. Имаме принципното одобрение на този акт от страна на Българския лекарски съюз. Очакваме това нещо да се финализира в най-скоро време, така че медицинската бележка да отпадне въобще като документ, който допълва работата на общопрактикуващия лекар“, обясни министър Хинков.

Източник: МОН, БТВ