Институции Ученици Училища Учители

МОН: Необходимо е максимално дълго присъствено обучение през новата учебна година

Министерство на образованието и науката разработва насоки за новата учебна година, възоснова на анализ на онлайн обучението. Според данните ножицата между учениците се разтваря от липсата на достатъчно устройства и/или на интернет, както и на възрастен в семейството, който да помага в електронното обучeние. Квалификацията на педагогическите специалисти се прави без ясен план на ниво училище и регионално управление на образованието и без да е съобразена с потребностите на учителите в ситуацията на дистанционно обучение.

При учителите има по-голямо напрежение и високи нива на професионално прегаряне. Въпреки това  България е успяла да организира учебния процес така, че да няма пропуснато учебно време.  Освен това учителите и учениците вече използват много по-активно нови технологии. Педагозите прилагат иновативни методи на преподаване и персонализират часовете според потребностите на отделните ученици. Но въпреки че от началото на извънредната ситуация в квалификацията на педагогическите специалисти са инвестирани близо 6.7 млн. лв., тя се прави без ясен план на ниво училище и регионално управление на образованието и без да е съобразена с потребностите на учителите в ситуацията на дистанционно обучение.

Ето и подробности от анализа: към средата на юли т.г. 43 хил. ученици все още не разполагат с устройство, а 34 хил. деца нямат интернет. В началото на предстоящата учебна година потребностите ще се актуализират. В по-малко от половината от училищата в големите градове (43.5%) всички деца имат достъп до интернет. В селата този процент се срива на 12.5%. Всеки пети ученик в професионалните гимназии няма достъп до електронни устройства и интернет, а в тези институции се обучават около 50% от гимназистите.  Над половината от родителите признават, че нямат или имат недостатъчни умения да помагат на децата си при електронното обучение, което влияе негативно особено при по-малките.

Всеки втори учител казва, че част от учениците често не са присъствали докрай в онлайн часовете, а всеки трети е имал редовно отсъстващи ученици.  В малките градове и в селата във всяко пето училище редовно присъстват в онлайн часовете под 60% от учениците. Според данните на дигиталната платформа shkolo.bg, която поддържа електронните дневници на 1700 училища, неизвинените отсъствия са със 70% повече спрямо предходната година. Най-висок е процентът на децата извън образование в областите Шумен, Сливен и Хасково.

Като извод се извежда, че е необходимо е да се гарантира максимално дълго присъственото обучение през следващата учебна година. До края на лятото ще бъдат актуализирани насоките за безопасно присъствено провеждане на учебните занятия.

Предвижда се  подкрепа за наваксване на пропуските на учениците с фокус върху децата от уязвимите групи – от семейства с нисък образователен и социално-икономически статус, от селски райони и тези със затруднения с учебния материал. Инвестициите в дейности в подкрепа на учениците с пропуски да са сред първите, които ще бъдат направени по новата европейска програма „Образование“ 2021-2027. Препоръчва се и разработване на национална програма за преодоляване на пропуските на най-уязвимите ученици вследствие на обучението от дистанция.

Целия анализ на обучението от разстояние в електронна среда, както и приложенията към него, можете да прочетете ТУК.