Мнения

МОН и НАЦИД подписаха споразумение за комплексна административна услуга

Министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев подписа Споразумение с директора на Националния център за информация и документация (НАЦИД) – г-жа Ваня Грашкина, днес в МОН.

Със Споразумението за сътрудничество се въвежда комплексна  административна услуга „Издаване на удостоверение APOSTILLE на удостоверение за професионална квалификация по нерегулирана професия, придобита на територията на Република България, необходимо за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава“, която обединява две услуги, които досега са се извършвали поотделно – в МОН и в НАЦИД.

Предоставянето на комплексната административна услуга ще доведе до намаляване на  необходимото време и ангажираността на гражданите, свързани с получаване на двете услуги поотделно.

Министър Танев заяви, че предоставянето на комплексната административна услуга ускорява процеса и създава един имидж на България като съвременна цивилизована страна. „Нещата тръгват по ред, който беше мечтан преди“, допълни още той и благодари на екипа от експерти, спомогнали за осъществяването на услугата.

Г-жа Ваня Грашкина изрази задоволство от подписването на Споразумението и допълни, че комплексната административна услуга ще спести време, средства и усилия на гражданите при получаването на удостоверението.

Директорът на дирекция „Канцелария и административно обслужване“ в МОН – г-жа Красимира Коева, разказа подробно за въведените нови канали за достъп до предоставяните административни услуги в МОН. Чрез тях е осигурена възможността за получаване и изпращане на документи по административни услуги чрез лицензиран пощенски оператор, въведена е устна форма на заявяване на административни услуги, от която също така могат да се възползват и хора в неравностойно положение, осигурени са ПОС терминални устройства за заплащане на предоставяните административни услуги.

Звеното за административно обслужване на МОН работи всеки делничен ден от 8:30 до 19:00 часа. За улеснение на гражданите, след приключването на държавните зрелостни изпити, в рамките на месец и половина, ще бъде отворено още едно гише за издаване на удостоверения, което ще работи всеки делничен ден от 8:00 до 20:00 часа.