Институции Ученици

МОН дава 20 лв. за тетрадки и моливи на ромче първолак

Ромчета от първи до четвърти клас ще могат да получат до 20 лв. за учебни пособия и материали, към които спадат тетрадки, моливи, гуми, острилки, химикали, боички и т.н.

Средствата ще бъдат отпускани по националната програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация“, за която е предвиден бюджет от 1 млн. лева.

За децата в предучилищна възраст и за учениците от пети до седми клас също е предвидено финансиране за пакети с учебни пособия и материали.

За 5 и 6-годишните малчугани могат да бъдат отпуснати до 15 лв. За учениците в прогимназиален етап пък сумата скача на до 30 лв.

На тях са им необходими обаче и повече пособия, тъй като имат повече учебни предмети. Допълнителното финансиране ще бъде представяно на общините, за да могат малчугани в предучилищна възраст и ученици, които посещават сегрегирани детски градини или училища, да бъдат пренасочени към несегрегирани образователни институции и да им бъдат осигурени необходимите учебни пособия.

За транспорта до приемните образователни институции (такива, в които се обучават деца и ученици, които не са от етнически малцинства – б.а), също са предвидени допълнителни средства.

Учениците или малчуганите от детските градини могат да получават по до 20 лв. за карта за градския транспорт или до 1,40 лв. за билетче за всяко пътуване (до 61,60 лв. месечно за отиване и връщане за 22 учебни дни). Превозът може да се извършва и с миниавтобуси с до 22 места или големи автобуси с над тази бройка. Когато придвижването от кварталното училище до приемащото е за собствена сметка въз основа заповед на кмета на община или школския директор, финансирането е до 1,10 лв./км за малкия автобус и до 1,60 лв./км за големия. Отделно за до 22-местните превозни средства ще бъдат давани и до 4000 лв. за поддръжка, а за големите – до 6000 лв. Когато по националната програма е сключен договор със специализирана фирма, то ще бъдат отпускани само до 1,65 лв./км за малките автобуси и до 2,45 лв./км за големите.

Всяка община, в която има ромски махали или квартали с преобладаващо население от малцинствата и има риск от вторична сегрегация на училищата или детските градина в района, може да се включи със свой проект. По националната програма могат да кандидатстват и местните управи, в които има минимум три образователни институции и една от тях или всички са сегрегирани. За целта обаче общините трябва да са готови да помогнат с 10% съфинансиране от общия бюджет на проектното предложение. Така ако целият проект е за 100 000 лв. то местната управа трябва да брои 10 000 лв.

Източник: monitor.bg