Ученици

МОН въвежда индивидуално портфолио за учениците до 4 клас

Допълнителен механизъм за проследяване на успеха на учениците от 1-ви до 4-ти клас въвежда МОН от началото на следващата учебна година.

Наесен учениците ще получат индивидуално портфолио, в което ще бъде отразен успехът им по всички учебни предмети, както и техните интереси и заложби, информира БНР.

Рени Рангелова, експерт в Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на просветното министерство, даде подробности за папките, които ще получат 11 хиляди ученици от 1-ви до 4-ти клас наесен: “Портфолиото е едно много целенасочено систематично и организирано събиране на учебни материали, които представят работата на ученика в класната стая и у дома. Представят неговите постижения и развитие в процеса на обучение. То може да бъде работно портфолио, в което се събират материали от всякакъв характер, такива, които детето само подбира. Учителят и родителите също допълват, изразяват мнение и могат да дават някаква оценка“.

Асен Александров, директор на 51-во училище “Елисавета Багряна“ с София, казва, че идеята е добра, но е важно как ще бъде реализирана: “Винаги дяволът е в детайлите. Самото съхраняване на тези портфолиа предполага по една голяма папка всяка учебна година. Това е доста труден, да не кажа невъзможен процес“, коментира той.

Източник: novini.bg