Мнения

МОН влезе в социалните мрежи

Министерството на образованието и науката стартира Фейсбук страница, обявиха на пресконференция министърът проф. Тодор Танев и заместник-министър Ваня Кастрева.

Основната цел на начинанието е дейността на всички звена на министерството да бъде публична и да се отразява коректно и обективно, а информацията да бъде достъпна за всички граждани.

Страницата във Фейсбук ще представя събития, различни инициативи и иновации; ще дава възможност за обмен на информация; ще показва добри практики, свързани с образованието.

За разлика от фейсбук страници на други министерства и институции през годините, за които бяха патени шестцифрени суми, тази на МОН струва 0 лв. Поддържането й ще се осъществява от министерството и от студенти от различни университети.