Училища

МОМН: Проблеми с учебниците няма да има

На 2 май 2011 г. Министерството на финансите е извършило корекция по бюджетните взаимоотношения на общините за 2011 година за предоставяне на средствата за учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване за учебната 2011/2012 година, информира от официалния си сайт просветното министерство.

Издължаването на средствата ще стане поетапно, като първите 50 на сто от определените средства за тази цел, ще се предоставят до края на седмицата. Остатъкът ще се издължи през месец юли 2011 г.

Срокът за сключване на договорите с издателствата, съгласно графика на дейностите, определен със заповед на министъра на образованието, младежта и науката е до 11 май.

Срокът за изпълнение на доставките е до 26 август 2011 г.

В информацията се припомня, че на интернет страницата на МОМН е публикувана информация относно организацията и осигуряването на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителна група и от учениците от І-VІІ клас за учебната 2011/2012 година.

Още по темата