Учители

Младите учители намаляват с около 1% всяка година

По-малко 10% от учителите у нас са на възраст под 35 г., сочат данните в Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри, разработена от МОН.

През последните шест години младите специалисти са намалели с повече от 5%. Силната фигура на мъжът учител вече почти я няма и в процентно измерение се равнява на едва 13,7 от всички педагози в страната.

Най-много са учителите над 55 години – 29,3% от всички преподаватели. Това означава, че за по-малко от десетина години учителите ще се стопят с една трета поради излизане в пенсия и засега не се очертава кой ще ги замести.

Заради това стратегията предлага спешни мерки за привличане на млади хора към педагогическите специалности.