Мнения

Министър Клисарова представи проекто-бюджета за образование

Министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова представи в Народното събрание проекта за разпределение на средствата от държавния бюджет за образование за 2014 г.

Тя  припомни, че сегашното правителството гласува необходимите  9,4 млн. лв. , за да могат учителите да получат заложено от началото на година увеличение на заплатите, което не се случи до октомври.

„Искам да благодаря на всички учители, които, въпреки че не получиха това увеличение, останаха и работиха през цялото време с любов и отдадоха своите знания на учениците си“, каза от трибуната министър Клисарова.

За реформата в професионалното образование – освен че е вдигнат единният разходен стандарт с 4,5 %, са заделени още 12.7 млн. лв. за това направление. Изключително сериозна тема е отпадането на децата от училище. Близо 59 млн. лв. са за стратегията за намаляване на отпадналите деца. Освен в единния разходен стандарт и делегираните бюджети, за учителите са отделени 6 милиона лева повече – от 8,9 на 14,9, за тяхната квалификация. За свързването на професионалното образование с бизнеса са предвидени 16,7 млн. лв“

Средствата за професионалното образование и обучение ще бъдат 225,4 млн. лв. През 2013 г. за тези дейности са били отделени 212,7 млн. лв., т.е. предвиденото увеличение за следващата година е с 12,7 млн. лв.

Най–голямо е увеличението на средствата, предвидени за намаляване на дела на преждевременна напусналите образователната система. 58,9 млн. лв. повече са парите в бюджета на МОН и от 235,7 млн. лв. през 2013 г., те ще достигнат до 294,6 млн. лв. през следващата година.
 
За развитие и задържане на педагогическите кадри в бюджета за 2014 г. са предвидени 14,9 млн., което е с 6 млн. лв. повече спрямо 2013 г., когато за тези дейности са използвани 8,9 млн. лв.

С 15 млн. лв. се увеличават и бюджетните средства, предвидени за развитие на информационните и комуникационните технологии в българските училища. През 2013 г. те са били 6,5 млн. лв., докато в проектобюджета на МОН за 2014 г. са предвидени 21,5 млн. лв.

За повишаване на качеството на обучението се предвижда през 2014 г. да бъдат отпуснати 48,2 млн. лв., т.е. с 27,2 млн. лв. повече в сравнение с миналата година, когато средствата са били 21 млн. лв.