Мнения

Близо 13 млн. повече за БАН догодина

Разликата в бюджета на БАН в сравнение с този, по който се работи тази година е с 12 740 000 лв в полза на предвидения за следващата, обяви министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова при представяне на проекта за бюджет в образованието за 2014 г.

„Никой не казва, когато говорим за пари за наука – малко ли са или много, че има и Фонд „Научни изследвания“. Всички мои колеги учени са неудовлетворени от това, че и тази година се провали сесията. Знаете ли, че  в момента имаме 8 млн. лв. глоба. Това е, защото Фонд „Научни изследвания” не бе ръководен правилно и тези пари трябва да ги върнем в държавния бюджет“, обяви Клисарова.

По думите й, когато се говори за наука, тя трябва да се свързва и с висшето образование, а за четири години стратегия за развитие на висшето образование не е изготвена.

На 21 ноември 2013 г. тази стратегия, която е неразделна част от изискванията по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, ще бъде представена.