Мнения

Министър Игнатов ще открие кръгла маса за обсъждане на учебни програми

На 14 септември 2012 г. от 10:00 часа, в зала „Опал“ на хотел „Дедеман Принцес“ министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов ще открие кръгла маса за обсъждане на учебните програми за задължителна подготовка в начален и прогимназиален етап по математика и по информационни технологии.

Кръглата маса се организира по проект „За по-качествено образование“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ BG051PO001-3.1.04 „Подобряване на качеството на общото образование“, предава пресцентърът на МОМН.