Мнения

Министър Игнатов подписва за проекта „Свързани класни стаи“

На 13.01.2011 г. Министърът на образованието Сергей Игнатов и директорът на Британски съвет Тони Бъкби ще подпишат меморандум за сътрудничество, с който официално стартира изпълнението на проекта Connecting Classrooms ( Свързани класни стаи) в България.

30 български училища ще могат да се включат в международния образователен проект на Британски съвет Connecting Classrooms, който се изпълнява у нас в партньорство с Министерството на образованието, младежта и науката. В момента проектът обхваща 20 европейски държави и общо 70 в целия свят. Целта му е да създаде възможности за междукултурно образование.

Connecting Classrooms ще представи нов начин на работа в областта на образованието, като добави международно измерение към текущия учебен процес. Учениците, включени в проекта, ще могат да комуникират и да се обучават заедно със свои връстници от други държави. Те ще имат за задача да създадат съвместни проекти като работят в групи, съставени от училища от Обединеното кралство, от две страни от ЕС и от една друга държава. Българските училища ще работят с партньори от Русия, Израел, Италия и Обединеното кралство.

През 2011г. в Connecting Classrooms ще участват първите 10 училища от България, които са от общините Димитровград и Видин. През следващите две години към тях ще се присъединят още 20 училища от други части на страната.

Съвместната работа по проекта до голяма степен ще се осъществява чрез използването на информационни технологии, тъй като те са възможно най-тясно свързани с живота и интересите на младите хора. Училищата от всяка държава ще комуникират помежду си и ще обменят информация и образователни програми чрез системата Live@Edu, която може да се използва на всеки от местните езици. Тази система се предоставя безплатно от Майкрософт, които също подкрепят проекта. Комуникацията между училищата от различни държави ще става на английски чрез платформата e-twinning на ЕС.

Connecting Classrooms се изпълнява с подкрепата на образователните министерства във всяка страна, които координират партньорска мрежа от училища. Това гарантира, че партньорствата са насочени към местните приоритети, подкрепят постигането на значими образователни цели и са устойчиви в дългосрочен план. Целта на тези партньорства е младите хора да научат от своите връстници за други култури и общности, което да им помогне да развият уменията и познанията, необходими им да станат „граждани на света“.