Мнения

Министър Денков с трима заместник-министри

Министерството на образованието и науката ще има трима заместник-министри.

Заместник-министър Ваня Стойнева е магистър по международни отношения със специализация „Европейски страни“ от Университета за национално и световно стопанство в София.

Стойнева има значителен опит във финансовото управление, оценка и изпълнение на проекти, финансирани по различни европейски и други международни програми, както и на оперативни програми, съфинансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

През 2013 г. е била заместник-министър в Министерството на труда и социалната политика, отговарящ за ОП „Развитие на човешките ресурси“. Работила е също като координатор по проект „Инициативи на пазара на труда“. От 2003 до 2005 г. е била началник сектор „Мониторинг“ в дирекция „Предприсъединителни програми и проекти“ в Министерството на икономиката. От 2005 г. до 2011 г. е заемала различни ръководни длъжности в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“.

От 2011 г. Ваня Стойнева работи в Министерството на финансите, дирекция „Национален фонд“ – сертифициращ орган по оперативните програми на ЕС.

Владее английски и френски език.

Заместник-министър Мария Гайдарова е педагог с дългогодишен професионален опит в управлението на средното образование. Завършила е математика с втора специалност „Учител по математика“ от СУ „Св. Климент Охридски”, специализирала е „Математическо осигуряване“. Има магистърска диплома за изследователски и иновативни методи на работа в образованието – коучинг, лидерство и мениджмънт, от The University of Worcester, UK.

Има специализации по „Организация и управление, теория и евристични методи“ от Свободния факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и за обучител на директори на учебни заведения от Френския културен институт в София.

Защитила е първа квалификационна степен по организация и управление в Департамента за информация и усъвършенстване на учители  към  СУ „Св. Климент Охридски“.

Гайдарова е работила като учител по информатика в ОМГ „Акад. Кирил Попов“  и в Частна професионална гимназия в Пловдив. Била асистент на хонорар по информатика в ПУ „Паисий Хилендарски“. От 1998 г. до момента е директор на ОУ „Райна Княгиня“.

От 2014 г. е председател на фондация „Световен образователен форум България“. Два пъти е носител на Почетно звание „Неофит Рилски“ на МОН. През 2014 г. е обявена за директор на годината в националния конкурс на Съюза на българските учители.

Владее английски и руски език.

Заместник-министър проф. Иван Димов е авторитетен учен, бил е председател на Научния съвет на Института по информационни и комуникационни технологии към Българската академия на науките. Ръководител е на секция по Паралелни алгоритми.

Проф. Димов е известен с разработките си на математическите модели в областта на екологията и климатичните промени, както и с методите по финансова математика или т.нар. методи „Монте Карло“.

Лектор е в Университета в Рединг,  Великобритания,  School of Systems Engineering, ACET Center в периода 2005-2007. От 1996 до 2004 г. е директор на Института по информационни и комуникационни технологии към Българската академия на науките.

Публикувал е 2 монографии в Elsevier (2006) и World Scientific (2009), редактор e на 8 международни научни издания, публикувани в Springer-Verlag, World Scientific, Elsevier. Има 135 статии в рецензирани международни научни издания, от които 83 в международни списания.

Участвал е в разработването на европейски проекти за създаването на центрове за върхови постижения и е международен оценител по проекти на НАТО.

Завършил е висшето си образование в Московския изследователски университет – магистър инженер по електронна техника.

Източник: МОН