Ученици

Министърът се среща със студентски лидери

На 16 декември 2011 г., петък, от 10:00 часа в сградата на МОМН министър Сергей Игнатов ще се срещне с новоизбрания изпълнителен съвет и ръководството на Националното представителство на студентските съвети.

Информацията за събитието предава пресцентърът на МОМН

На срещата ще се обсъдят резултатите от постигнатото през годината, от провеждането на конкурса „Студент на годината“, както и предстоящата работа по новия закон за наука и висше образование.