Мнения

Министърът: Родителите трябва да бъдат приобщени към образованието

Родителите трябва да бъдат приобщени към образованието и училището и резултатите от PISA доказват това, категорична е министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова, в интервю за всекидневника „Новинар“.

„Резултатите от PISA ни показват, че при нисък социален и образователен статус на родителите, и децата нямат добри резултати. С такива родители трудно се развиват, защото семейството не мотивира“.

„Мисля, че два основни механизма можем да посочим за работа в тази насока. Единият е работа с родители от страна на учители и директори. Трябва да ви кажа, че на определени места това се върши. Преди няколко дни бях в училище, в което учениците са предимно роми. Там обаче са създадени добри условия за тях и те посещават часовете. Ако пропуснат няколко занятия, самите учители и директорът влизат в контакт с родителите, за да разберат какви са причините. Обясняват им, че ако детето е грамотно, много по-лесно ще си намери работа и няма да остане с техния статус и че това е шанс за развитието му“, споделя още Клисарова.

„Ако включим родителите като отговорни в учебния или извънкласния процес, това ще ги сближи с децата и ще започнат да оценяват училището. Ако участват в атестирането на директора, например, ще почувстват много по-отговорна роля, защото ще участват в образованието на своето дете. Важна е намесата и на медиаторите, които обучават родители и дават възможност за приобщаването им към образованието“.

„Втората насока за работа е стратегията за учене през целия живот. Най-вероятно в новия закон ще бъде предложено така нареченото училище „Втори шанс“. Самите родители ще се мотивират да получат квалификация, за да издържат семейството си.