Мнения

Министерството предвижда над 5 млн. лв за осигуряване на съвременна образователна среда

Проектът на националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, публикуван за обществено обсъждане, ще помогне за  модернизиране на професионалното образование. Проектът ще бъде внесен за одобрение в Министерски съвет. Целта е учениците по природни науки да имат условия за експериментална работа и така да придобият практически знания и умения.

Чрез тази програма се създават атрактивно обзаведени помещения за дейности по интереси и се осигуряват съвременни материали, книги и игри. По програмата могат да се обновяват специализираното оборудване на учебни кабинети, лаборатории и работилници в съответствие с развиващите се съвременни нови технологии. Дава се възможност за практическо обучение в реална работна среда.

5 200 000 лв. е бюджетът на програмата, като 2 милиона от тях са за модернизиране на професионалното образование, 2 400 000 лв. – за подобряване на експерименталната работа по природни науки и 800 000 лева – за целодневно обучение на учениците.

Целта е учениците да разполагат с материална база в съответствие със съвременните изисквания на пазара на труда чрез финансово ангажиране както на бюджетни средства, така и съфинансиране от страна на работодателите. Чрез проектите могат да се оборудват учебни кабинети за професионална подготовка и учебно-производствени бази на училищата с машини, съоръжения и инструменти, както и да се ремонтират кабинети и учебно-производствени бази на училищата. Ще се приемат проекти за обзавеждане с демонстрационни макети, тренажори, симулатори и други действащи образци на съвременни технически конструкции и др.

Очакването е да бъде модернизирана средата в 25 професионални гимназии, както и да бъде финансирана експериментална работа на 62 000 ученици и 1750 училища.