Мнения

Милиони за неформално образование

Осем млн. лева ще бъдат разпределени от МОМН за създаване на процедури и признаване на т.нар. неформално образование, информира „Труд“, като от всекидневника припомнят, че кампанията по кандидатстване за средствата приключи на 11 април.

В момента предстои оценяване на идеите.

В случая става дума за даване на удостоверения за овлядяване на определена професия, изучена не в учебно заведение или на курс, а на място в работилница или предптиятие.

Издаването на документа ще става от съответната браншова организация или институция, която се занимава с дадената професия. Правилата и критериите за оценяване обаче ще бъдат определени от гилдиите.

Текстове за неформалното обучение са залегнали и в новия закон за предучилищното и училищно образование.