Училища

Милена Дамянова: Повече пари за разходни стандарти догодина

Една голяма част от допълнителелните средства в бюджета за образование за 2012 г. ще отидат за увеличение на единните разходни стандарти (ЕРС) за ученик. Те ще се повишат средно с 1.7 %, коментира в Силистра зам.-министърът на образованието Милена Дамянова.

Тя присъства на честването на Деня на Будителите в едно от най-старите училища в България – ОУ „Отец Паисий“, което празнува и своята 150-та годишнина. Школото е приемник на първото класно училище в крайдунавския град. То е създадено от учителя Милан Кънчев от гр. Елена.

Празникът бе отбелязан с откриване на триметров паметник на патрона на заведението – Паисий Хилендарски.

До края на годината новият Закон за предучилищното и училищно образование ще бъде внесен и одобрен от Министерски съвет, гарантира Дамянова. Допълнително средства ще има и за целодневната организация в училище.

Още по темата