Ученици

Милена Дамянова: Обученията са важни за дисциплината на учениците

Вчера, 7 декември, в професионална гимназия „Хенри Форд“, зам.-министър Милена Дамянова участва съвместно със 75 ученици от три столични училища в заключителен семинар с надграждащ елемент, който се провежда от екипа на Института по психотелесна психотерaпия.

„Целта на тези семинари е да провокира учениците към по-активно участие в живота на обществото, към себеопознаване и едно по-правилно ориентиране, тъй като учениците са в 11 и в 12 клас, към изграждане въобще на позитивен организационен климат в училищата. Обученията оказват и изключително позитивно влияние върху отношението на учениците към себе си и околните, върху дисциплината на учениците, защото освен че осъзнават ролята си в съвременния живот като граждани, те стават и доста по-мотивирани в ученето и в участието си в общността, а това безспорно води и до подобряване на образователните резултатите“, обобщи резултатите от проведените срещи Дамянова.

Пътуващият семинар на тема „Кой съм аз? Какво зависи от мен? Как общувам с другите? Към какво се стремя?“ се провежда в рамките на кампанията „Участвам и променям!“, която има за цел да повиши гражданските и социалните компетентности на децата и учениците и се инициира за втора поредна година от МОМН.