Учители

Милена Дамянова: МОМН ще подкрепи възможността за увеличение на заплатите

Учителите ще продължават да получават по 12 лв за един учебен час по проекта „Успех“, който е за извънкласните занимания в училище, обяви зам.-министър Милена Дамянова в интервю за БТА.

Тя припомни, че проектът е за срок от три години и общата сума за финансирането му е 100 млн. лв, осигурени от ЕС.

Въпросът с увеличението на заплатите на учителите е бюджетна процедура.

„Водят преговори, но не мога да правя прогнози“, коментира Дамянова.

„МОМН ще подкрепи такава възможност, ако тя реално съществува, но образованието не е сектор, който се развива самостоятелно“, заяви още заместникът на образователния министър.

От новата учебна година целодневната организация на учебния процес ще обхване първи, втори и трети клас, но по желание на родителите. Парите по програмата се осигуряват от бюджета и от Европа.

Още по темата