Мнения

Милена Дамянова е новият зам. министър на образованието, младежта и науката

Със заповед на министър-председателя Бойко Борисов от днес Милена Цветанова Дамянова (на снимката) е назначена на поста заместник-министър на образованието, младежта и науката. Тя ще заеме длъжността на подалата в началото но септември оставка Милка Коджабашиева.

Милена Дамянова е родена на 02.08.1976 г. в гр. Силистра. Завършва магистратура по „Унгарска филология” в СУ „Св. Климент Охридски” и „Финансов мениджмънт” в Стопанската академия „Димитър А. Ценов” – гр. Свищов, Център за перманентно обучение и квалификация. Специализира в Унгария.  Има научни интереси в областите управление на образованието и терминология.

От 2001 година работи като хоноруван асистент в СУ „Св. Климент Охридски” и като преводач към „Транслингва – Европа” ООД.

От 2007 г. е експерт в експертната комисия по образование и наука към политическа партия ГЕРБ. От август 2009 г. до момента е парламентарен секретар на МОМН.

Милка Коджабашиева подаде оставка по искане на министъра но образованието Сергей Игнатов, защото бе разпоредила с официално писмо до РИО Благоевград директорите и класните ръководители да изпратят справка за етническата принадлежност на децата, което е в нарушение на конституцията на страната.