Ученици

Малко над 52 000 зрелостници са се явили на матура

Продължаваща е тенденцията за намаляване на броя на явяващите се на ДЗИ, стана ясно по време на представяне на резултатите. Тази година зрелостниците, които са се явили на задължителните изпити, са малко над 52 000.

Най-голям интерес продължава да се наблюдава към предметите биология и здравно образование, география и икономика и английски език като втори задължителен зрелостен изпит.

Традиционно най-висок брой точки има по чуждите езици, а най-нисък – по география и икономика, история и цивилизация.

Напредък спрямо миналата година се констатира по философски цикъл, физика и астрономия и английски език. По-висок процент отлични оценки има по английски език и по физика и астрономия.  

Съизмерим – и в повечето случаи по-висок – е и средният брой точки спрямо предходната година. Средният брой точки е 61,77 – много добър 4,65.