Ученици

Литературният конкурс “Черноризец Храбър“ за ученици от Пловдив

Литературният конкурс „Черноризец Храбър“ е за ученици от град Пловдив. Провежда се под патронажа на кмета на града – инж. Иван Тотев, на кмета на район „Тракия“ – г-н Костадин Димитров и със съдействието на началника на РИО – Пловдив – инж.-мениджър Иванка Киркова.

Конкурсът е с благородната мисия да провокира у младия човек творческа мисъл и да възпитава в родолюбив дух.

Условия за участие:

В конкурса могат да участват ученици от 1. до 12. клас, разделени в три възрастови групи с различни теми:

І група – 1. – 4. клас с тема: „Аз съм българче“.
ІІ група – 5. – 8. клас с тема: „Пред иконата на Св. Св. Кирил и Методий“.
ІІІ група – 9. – 12. клас с тема: „Словото – това сме ние“.

Участниците могат да създават есе, приказка, легенда, стихотворение.

Прилагат се и данни за участниците, които включват: име и фамилия, възраст, клас, училище, име на учителя по БЕЛ, точен домашен адрес, телефон, електронна поща.

На победителите, класирани на първо, второ и трето място от всяка възрастова група, ще бъдат връчени награди. Награди са предвидени и за техните учители като признание за всеотдайния им и упорит труд.

Адрес, на който се изпращат творбите:
град Пловдив,
жилищен район „Тракия“,
бул. „Съединение“, СОУ „Черноризец Храбър”“.

Срок за изпращане: от 01.03.2012 г. до 20.03.2012 г.

Резултатите от конкурса и датата за награждаването ще бъдат публикувани на сайта на РИО – Пловдив и на сайта на СОУ „Черноризец Храбър” до 20.04.2012 г.