Училища

Къде не се учи днес

По предписание на здравните органи поради висок процент на заболеваемост (грип) учебният процес е прекратен в:  

Три училища в Област Варна

    СОУ „Св. Климент Охридски“, с. Дългопол – от 23.01 до 24.01.2014 г.,
    ОУ „К. Арабаджиев“ в  гр. Варна  и ОУ „Св. Климент Охридски“ в с. Константиново – от 24.01. до 28.01.2014 г.

Едно училище в Област Враца  – НУ „Цани Гинчев“, Бяла Слатина – от 23.01 до 27.01.2014 г.

Едно училище в Област Велико Търново – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Свищов – от 24.01. до 28.01.2014 г.

Три училища в Област Габрово

    ОУ „Васил Левски“, с. Шумата  от 22.01. до 24.01.2014 г.,
    НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и ОУ „Христо Ботев“  в Севлиево –  24.01 до 28.01.2014 г.

В София област –  103 училища – от 21.01. до 27.01.2014 г.

Източник: Пресцентър на МОН