Мнения

Курс за създаване на електронно учебно съдържание

На 3 ноември 2008 г. (понеделник) стартира дългоочакваният професионален курс за създаване на електронно учебно съдържание.

Лектори ще бъдат Ангел Неделчев, Христина Дачева, доц. Румяна Папанчева.

1.      Въведение в курсa за създаване на електронно учебно съдържание.

2.      Въведение в Microsoft Office Picture Manager.

3.      Обработка на изображения с Microsoft Office Picture Manager.

4.      Обработка на изображения с Microsoft Office Picture Manager – продължение.

5.      Въведение в Windows Movie Maker.

6.      Обработка на видео с Windows Movie Maker.

7.      Обработка на видео с Windows Movie Maker – продължение.

8.      Въведение в PowerPoint 2007.

9.      Работа с графики, таблици и диаграми в PowerPoint 2007.

10.   Прилагане на анимации в PowerPoint 2007.

11.   Работа със звук и видео в PowerPoint 2007.

12.   Използване на VCT (Virtual Classroom Tours).

13.   Разработване на VCT.

14.   Подготвяне на презентация за изпращане.

 

Всички потребители, качили електронно съдържание на сайта на Мрежата на учителите-новатори www.teacher.bg автоматично са добавени в курса.

Всички учители, преминали пълния цикъл обучение и изпълнили всички изисквания на лекторите за успешно преминаване на обучението, ще получат Сертификат за преминато обучение в електронен вид, издаден от Академия за информационни технологии на Майкрософт към Учебния център на Българска стопанска камара.

В сряда, 22 октомври 2008 г., от 18.30 часа ще се проведат тестовете на Виртуалното училище. Всички, имащи право и желаещи да се обучават, нека влезнат на сайта на Виртуалното училище (https://teacher.bg/elearning/) в 18.30 часа за настройване на микрофоните.

 Повече подробности и график на лекциите вижте на адрес: https://teacher.bg/elearning