Учители

Кунева заповяда: Служители на МОН не могат да пишат учебници

Вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева издаде заповед, с която се забранява на служителите в МОН и в регионалните инспекторати по образование да участват при изготвянето на проекти за учебници, учебни помагала и познавателни книжки.

Целта е да се пресече възможността за възникване на конфликт на интереси при предстоящите процедури по одобряване на новите учебници.

При констатирани нарушения от служителите ще бъде търсена дисциплинарна отговорност, се казва още в заповедта. Уточнява се, че при наличие на данни за закононарушения ще бъдат уведомявани органите, компетентни  да търсят наказателна отговорност.

Заповедта на министър Кунева е на основание разпоредбите на Закона за администрацията, на Закона за държавния служител и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация.