Ученици

Край на родителските извинения в училище

По-строг режим при освобождаването от час и варианти за наваксване на пропуснатия материал предвиждат от МОМН. Темата се коментира особено оживено в последните седмици и ще бъде засегната в специални текстове в новия закон за предучилищното и училищно образование.

Бележки „от мама“, с които десетки ученици скатават от час вече няма да има. Режимът ще бъде затегнат с въвеждане на нови стандарти, информира всекидневникът „Стандарт“.

Ако родител иска отсъствие за детето си, то това трябва да бъде направено само с личен контакт с учителя. Това ще се прави, тъй като досега родители изобщо не знаеха, че са пращали извинителни бележки на родителите. Към момента по този начин учениците могат да пропуснат до 10 дни в цялата година. Обмисля се намалението на тези дни наполовина. За това обаче ще се търси мнението на родителските организации.

Така ако родителите решат да искат извиняване на отсъствията на детето, защото то ще кара ски през зимата, то ще трябва да се явява на допълнителни консултации, които трябва да спомогнат за наваксването на пропуснатия материал.

Внимание ще се обърне и върху разделението на извинени и на неизвинени отсъствия. То се очаква да отпадне. В момента при 15 неизвинени отсъствия от час ученикът може да бъде преместен в друго училище. По всяка вероятност този брой ще бъде намален.

Ако децата системно липсват от клас без обяснение, ще ги консултират специални екипи за работа с хлапетата. В тях могат да влизат школският психолог, педагогически съветник, класният ръководител. Целта е да се разбере какъв е проблемът, който тормози детето и го спира да влезе в клас.

Среща с психолога ще има и родителят. Специалиста ще трябва да установи дали причината за проблемите не се крие именно в него.

Още от втория срок на тази година се предлага въвеждането на понятието „приемен учител“ – преподавател, който помага на учениците да се адаптират, изслушва проблемите им и работи индивидуално с тях.