Ученици

Конкурс “За чиста околна среда“

Участници в конкурса „За чиста околна среда“ – 2014 с мото „Обичам природата – и аз участвам“ на МОСВ и ПУДООС могат да бъдат общини, кметства, училища, детски градини и обединени детски комплекси от цялата страна, които се нуждаят от изграждане на нови или облагородяване на съществуващи зелени площи и зони за отдих, еко кътове, детски площадки, съоръжения за игра на открито, спортни уреди, паркови пейки, кошчета и т.н.

За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер до 5 хил. лв за училища, детски градини и обединени детски комплекси и до 10 хил. лв. за общини и кметства. Нямат право да участват единствено Заявители, които са получили финансиране в Националната кампания „За чиста околна среда“ през 2012 г. и 2013 г.

Подават се заявления в свободна форма като се следва последователността по съдържанието на проекта, указана в поканите за кандидатстване за съответните групи бенефициенти:

– училища, детски градини и обединени детски комплекси;
– общини и кметства.

Краен срок: 21 февруари 2014 г.

Още информация