Ученици

Конкурс за рисунка на тема “Да помогнем на Земята да диша!“

Сдружение „Европа и Ние“, Поморие, изпълнява съвместно с Регионален екологичен център, Молдова, Център за екологично консултиране Галац, Румъния, Център за екологично консултиране Кахул, Молдова и Асоциация „Cutezatorul“, Молдова и Център за регионални изследвания, Украйна проект „Повишаване на обществената информираност по управление на твърдите отпадъци в северозападната част на Черноморския регион – По-малко отпадъци на Северозапад“, финансиран с помощта на ЕС чрез Черноморската оперативна програма 2007 – 2 013.

В рамките на проекта Сдружение „Европа и Ние“ организира конкурс за детска рисунка на тема: „Да помогнем на Земята да диша!“. Конкурсът е за деца от 6 до 16 г.

Условията за участие в конкурса са:

  • Формат на рисунките – максимум 35/50 см.
  • Материали – картон, темпера, пастел, акварел, флумастер, графика;
  • Желателно е творбата да е подходяща за лого;
  • На обратната страна на всяка рисунка е задължително да са написани четливо: имената на участника, възрастта, адрес и/или име на училището, в което учи.

Ще се присъдят награди за победителите във всеки конкурс. Избраната „най-добра рисунка“ ще бъде предложена за „лого” на проект “Повишаване на обществената информираност по управление на твърдите отпадъци в северозападната част на Черноморския регион – По-малко отпадъци на Северозапад» и на кампанията.

Печелившата и останалите конкурсни творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризирането и презентирането на проекта.

Краен срок: 25 април 2012 г.

Адрес за получаване на творбите:
Сдружение „Европа и Ние“
ул. „Добри Чинтулов“ № 26
8201 Поморие