Учители

Конкурсът “Учител-будител във виртуалното пространство“ продължава до 1 ноември

Поради големия интерес към конкурса „Учител-будител във виртуалното пространство“ и творческия характер на темата Българската линия за онлайн безопасност (БЛОБ) на Националния център за безопасен Интернет и Мрежата на учителите новатори удължават срока на конкурса до 1-ви ноември – Ден на народните будители.

Вие, учителите новатори, имате възможност да представите разработените и апробираните от вас теми до 31 октомври  включително като ги изпратите на имейл адреса на Българската линия за онлайн безопасност (БЛОБ): helpline@online.bg.

След тази дата започва оценяването на темите от екипа на Българската линия за онлайн безопасност. До 10 ноември включително журито ще се запознае подробно с темите и ще ги оцени.

На 11 ноември на сайта на Българската линия за онлайн безопасност http://www.helpline.bg/ ще бъдат публикувани имената на авторите на избраните десет най-добре разработени урока. Уроците ще бъдат публикувани онлайн на www.teacher.bg.

До 13 ноември  учителите, чийто теми са номинирани за награди трябва да изпратят на имейл адреса на Българската линия за онлайн безопасност (БЛОБ): helpline@online.bg  списък с имейлите на учениците, с които са провели часа по безопасен интернет. Имейлите трябва да бъдат към домейна на училището и да са създадени по програмата Microsoft Live@Edu.

Следващият етап от конкурса включва самите ученици, които са участвали в часа по безопасен интернет.

В периода между 14 и 25 ноември учениците на десетте учители, чиито теми са били отличени, ще получат на училищните си имейли кратък тест. Най-малко 60% от общия брой ученици в клас трябва да са отговорили на теста. Съотношението между броя отговорили ученици и броя дадени верни отговори ще бъде крайният критерий за определяне на победителите.

Информация за отличените и крайния победител ще намерите на 30 ноември на сайта на Българската линия за онлайн безопасност (БЛОБ) www.helpline.bg.

Критерии за оценяване на темите и за определяне на победителя
Оценяването на темите от екипа на Българската линия за онлайн безопасност се осъществява по критериите, които са описани в Таблицата.

Още за конкурса

Условия | Критерии | Материали | Награди | Контакти