Ученици

Конкурси за рисунка, пластика и фотография

Идеята на конкурсите за рисунка, пластика и фотография на тема: „Защитени видове от биоразнообразието на страната ни“ е децата и младежите да представят защитени видове с различни изразни средства и дадат кратка информация за тях.

1. Конкурс за рисунка (5-8) и (9-12) клас
Материали – по избор на кандидата: акварел, темперна или акрилна боя, по желание – графично изобразяване. Основа – по избор на кандидата: картон (формат А4), кожа, камък, текстил, пластмаса, стъкло.

2. Конкурс за пластика
Свободен избор на материали: глина, пластелин, моделин, продукти за рециклиране (всички познати изделия за еднократна употреба).

Критерии за оценка
– Артистичност (цветово усещане и композиция).
– Оригиналност на идеята и нейното представяне.

3. Конкурс за фотография (5-8) и (9-12) клас
Изпрати копирана/принтирана снимка на формат А4 върху сиво паспарту по темата на конкурса. Всеки ученик може да участва с 1 до 3 кадъра.

Необходима информация към всяка творба:
– Име на творбата;
– Трите имена на автора, град/с. училище, клас, име на преподавател (с когото е работил);
– Кратко описание на обекта (в рамките на 10 – 12 реда да се опише идеята на автора и и се представи изобразения обект (защитен вид).

Творбите изпращайте на адрес: гр. София 1326, жк Обеля 2 бл. 219, ап.15 ет. 5, а електронния вариант на снимките и рисунките – на ecoparlament@abv.bg, като в „Относно“ бъде записано „За конкурса“.

Творбите не подлежат на връщане. Те стават интелектуална собственост на Националния ученически екопарламент, който има правото да ги публикува и експонира в изложби, от името на техните автори.

Краен срок: 30 юни 2014 г.