Мнения Ученици

Компенсира ли дефицити предучилищното образование?

От 2017 г. наблюдаваме няколко причини, поради които отпадат деца от образователната система.

Най-съществената от тях е социално-икономическият статус на децата. Това са децата, които живеят в бедност или уязвима общност. Това обясни в ефира на Bloomberg TV Bulgaria Златка Димитрова, експерт от сдружение Образование България 2030.
Тя обясни, че учениците се връщат в образователната система чрез механизъм за координация и сътрудничество между различни институции, което представлява “механизмът за обхват и задържане“.

„За последните три години 49 хиляди деца са върнати обратно в училище, като едва 6 хиляди от тях са отпаднали повторно“, уточни Димитрова. Тя припомни, че предучилищното образование ще стане задължително за деца от четиригодишна възраст. Според нея това е стъпка напред с фокус за децата, които са в уязвими общности и майчиният им език не е български.

„Това ще позволи да се компенсират дефицити, които впоследствие биха били сериозни. Предучилищното образование има съществено значение за децата, чийто майчин език не е български“, посочи експертът.

Златка Димитрова е на мнение, че е много важно бъдещите педагози да се обучат как да помагат на деца от уязвими групи в риск на отпадане.

Източник: bloombergtv.bg