Институции Учители

Командироваме български учители в Албания

Поддържаме българската култура и идентичност в Албания.

Това стана ясно от думите на външния министър Екатерина Захариева по време на парламентарния контрол.

В Албания вече се признава българското малцинство. От тази година по албанската телевизия за пръв път прозвучаваха предавания на българския език, изтъкна Захариева.

Все още има да се приемат редица нормативни актове за пълна защита на правата на сънародниците ни. Работи се за командироване на учители от България в Албания, стана ясно още от думите й.

Те ще преподават книжовен български език и четене.

Източник: news.bg