Учители

Кои залужиха наградата “Константин Величков“

Всяка година във връзка с Деня на народните будители – 1 ноември, Министерството на образованието и науката присъжда наградата „Константин Величков“ на учители от различни културно-образователни области и от различни етапи и степени на образование в следните три категории:

– Работа с изявени и даровити деца и ученици; работа с деца със специални образователни потребности (СОП);

– Методическа, творческа и иновативна дейност;

– Възпитателна дейност, работа с родителите и обществеността, извънкласни занимания.

Наградените учители в категория „Работа с  изявени и даровити деца и ученици; работа с деца със специални образователни потребности“ са:

1. Мариана Димитрова Гроздева – старши учител по предмети от философския цикъл в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Карнобат, обл. Бургас;

2. Албена Страхилова Романова-Караилиева – главен ресурсен учител в Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности (РЦПИОВДУСОП) – гр. Ловеч;

3. Маргарита Иванова Попова – старши учител в Целодневна детска градина № 25 „Ален мак“ – гр. Стара Загора.

Наградените учители в категория „Методическа, творческа и иновативна дейност“ са:

1.Цветелина Максимова Георгиева – старши учител по иконопис в Национална гимназия по приложни изкуства „Тревненска школа“ – гр. Трявна, обл. Габрово;

2.Елена Костадинова Константинова – старши учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда в Гимназия с преподаване на чужди езици „Христо Ботев“ – гр. Кърджали;

3.Нели Маринова Гетова – главен учител по география и икономика в 14. СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. София.

Наградените учители в категория „Възпитателна дейност, работа с родителите и обществеността, извънкласни занимания“ са:

1. Даниела Иванова Николова – главен учител в начален етап в III ОУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Монтана;

2. Мария Иванова Караиванова – младши възпитател в начален етап в VI СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Перник.

На официалната церемония присъства и г-жа Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители към КНСБ, която поздрави наградените учители  от името на социалните партньори, като им пожела да носят с достойнство тази престижна награда тъй като те са „само една много малка част от много, много достойните учители в България“.

Сред гостите бяха още г-жа Милка Славчева, председател на Българската асоциация на частните училища (БАЧУ), г-жа Галина Щерева – представител на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, и г-н Бойко Свиленов – представител на Съюза на работодателите в системата на народната просвета.

Освен наградата „Константин Величков“ учителите  получиха и по един „Рибен буквар“ на д-р Петър Берон, който със създаването на първия български учебник става и първият реформатор на българското образование.