Училища

Китара в час по литература помага на ученици във Варна

Алтернативните образователни методи отдавна се използват в частните училища, но засега държавните подхождат много предпазливо. Как изглеждат часовете в едно варненско училище.

Преподавател с китара, но не по музика, а по български език и литература. С помощта на художествено-дидактическа анимация второкласниците усвояват различните звуци, а учителката с китара Надя Попова казва, че интегрирането на музикалното изкуство е вълшебство в класната стая. „Трудното иначе възприемане на звуково-буквената система в българския език със сложни артикулационни особености на звуковете става по приятен и непринуден начин и за децата се превръща в истинско преживяване”, казва тя.

„Много често правилата при малките ученици се наизустяват – това, което познаваме като зубрене. Честото повторение е полезно, но трябва да става в различни ситуации, за да доставя удоволствие на децата и да ги мотивира позитивно, а песента позволява точно това – с песен и с китара се прави това, което иначе повтаряйки, не могат да извършат”, казва Попова.

Друг похват е така наречената мозъчна карта, която разширява възможностите на паметта. „Мисловната карта е схематично онагледяване на ключови думи по дадена тема, в които се използват букви, много цветове и разклонения, но разклоненията независимо от броя и дължината, да достигат до темата, която е в центъра на мозъчната карта”, пояснява началният учител Живка Марина.

Мисловните карти провокират асоциативното и творческо мислене. Те са полезни и в самоподготовката у дома.

Не по чиновете, а насядали на земята в салона за йога – така преминава час по човек и природа. Преподавателят съчетава различни методи, включвайки и популярната сугестопедия. Резултатът – децата учат, без да го осъзнават, чрез игри. Така отново освен асоциации, децата развиват и социалните си умения. Подобни методи намаляват стреса и тревожността в училище, показват проучвания.

Съчетаването на класически с иновативни и интерактивни методи на обучение изпълнява държавните образователни стандарти.

Източник: btvnovinite.bg