Институции

Киберскаутите са готови за действие

Първата фаза на програмата „Киберскаут“, в която взеха участие 126 деца на възраст между 10 и 14 години от общо 5 български града, приключи. Съпоставяйки данните от двете анкети, които децата попълниха съответно в началото и края на своето обучение, направихме няколко извода относно успеха на тази фаза.

Анкетите показаха, че след обучението, броят на различните онлайн рискове, които всеки един от киберскаутите може да назове, се е увеличил от 2.25 на 3.25. Основни промени има и в нагласите на младежите по отношение на най-често срещаните и най-сериозните опасности в интернет.

В началните си анкети, най-голям брой от децата посочват вирусите, контакта с непознати и онлайн тормоза като най-често срещани заплахи в интернет. Същите тези рискове, заедно с хакерството, те определят и като най-сериозни. След завършването на обучението си, голям брой от киберскаутите включват и опасността от среща с педофил в интернет като основна за тях, като разбирането и предпазването от тази опасност е много важно умение за младите потребители на мрежата. Същевременно с това, една от най-важните задачи, за които трябваше да се подготвят киберскаутите, бе развиването на способността да помагат на техен връстник, сблъскал се със сериозен онлайн проблем. Сравнението на резултатите от двете анкети ясно илюстрира напредъка на младежите в осмислянето на всички онлайн рискове и показва особено увеличаване на капацитета им да помогнат на приятелите си в беда с навременно и подходящо напътствие. 

Не на последно място, анкетите показват, че нуждата на младежите от по-последователно обучаване по теми, свързани с интернет безопасността, става все по-голяма. Това, от своя стана, изисква обсъждането на тези теми да бъде включено активно в образователната система.

Пълния текст на анализа можете да намерите тук.

Източник: safenet.bg