Ученици

Картотекирани спортисти пак няма да участват в ученически игри

В последните си работни дни на 2013 г. депутатите отхвърлиха предложение на народния представител Милко Багдасаров, с който той предлагаше в ученическите игри да участват и деца, картотекирани в спортни клубове.

Известно е, че преди няколко месеца това бе възприето и предизвика доста полемики в спортните среди.

Иначе парламентът гласува промени в Закона за физическото възпитание и спорта, внесени от министерския съвет. С тях се предлага да се оптимизират и прецизират действащите разпоредби, регламентиращи издаването на лицензии на спортните федерации и националните спортни организации, дейността в спортните училища, както и консолидиране на разпоредби, свързани с финансиране от страна на държавата и общините на спортни организации.

Предвиден е по-благоприятен режим за клубовете при изискванията за подновяване и при отнемане на лицензия.