Ученици Учители

Как се учи дистанционно чрез проекти?

След като извънредното положение прехвърли ученето в дигитална среда, на дневен ред е въпросът какво точно се прави във виртуалната класна стая.

Дали учителите я препълват с електронни материали, а учениците попълват тестове, които им връщат? Или дистанционното учене е добра възможност за тъй нареченото проектно базирано обучение?

Напътствията на министъра на образованието Красимир Вълчев са категорични. Той посъветва многократно гилдията да се възлагат на учениците проекти, преди да се вземе съответният урок. Така изпълнението на заданието ще предполага изследователска работа, търсене на информация от различни източници, съпоставяне, анализ на данни, систематизиране и презентиране – все умения за практическо прилагане на наученото, които липсват на българския ученик според резултатите от всички изследвания на PISA.

Освен че така ученето е по-ефективно и практически насочено, вместо да се свежда до заучаване и възпроизвеждане на голям обем от информация, след края на извънредното положение ще отнеме два пъти по-малко време да се вземе същият материал, казва министър Вълчев. Децата вече ще са усвоили голяма част от него, и то през личния опит. Това е още един плюс на проектно базираното обучение, защото провокира личното отношение на ученика към темата, собствен подход, креатив.

Седмокласници решават черна овца ли е княз Фердинанд

Дали княз Фердинанд е черната овца в българската история или изкупителна жертва ​- на този въпрос ще отговорят седмокласници от СУ „Христо Г. Данов“, които работят заедно по темата. Освен че заданието е пример за проектно базирано обучение, е и интегриран урок между три учебни дисциплини ​- история, български език и информационни технологии. На 6 април учениците ще го представят в реално време във виртуалната класна стая по история. На открития урок са поканени и учители от други училища, които ще влязат в платформата G Suite със своите служебни акаунти.

„В условията на дистанционно обучение претрупахме децата със задания и дейности, като всеки учител поотделно им праща електронни ресурси и изисква обратна информация. Залита се той да постави в центъра собствения си предмет и подход. Чрез проектно базираното обучение се опитваме да избягаме от това и да поставим в центъра уменията“, казва директорката на СУ „Христо Г. Данов“ Гергана Аврамова.

Проектът за княз Фердинанд е възложен на една паралелка седмокласници от нея в ролята й на учител по история заедно с още двама колеги ​- Диляна Мангелова, която преподава по български, и Георги Трайков ​- по информационни технологии.

Целта е учениците да осъзнаят силата си да се подготвят сами, а учителят само да направлява и да наблюдава процеса, казва Аврамова.

Децата са разделени по двойки, като всяка работи по определена подтема и трябва да оформи слайд. В конферентна връзка с тримата учители са дадени насоки и опорни точки – линкове с източници, които могат да ползват.

Всеки от преподавателите е определил критерии, по които ще наблюдава работата – по български например е важно как е написан текстът в слайдовете, спазена ли е пунктуацията. Следи се също да няма копиране на готови текстове от интернет.

Изискванията за оформяне на презентацията пък отговарят на взетия до момента материал по информационни технологии.

Постоянно получавам по имейла въпроси за историческата част, казва Аврамова. „Г-жо, така добре ли е?“, я попитала една от двойките ученици, която разработва подтемата за конфликта между Фердинанд и Христо Г. Данов. Теодора и Константина описали как Данов се отказал от годишната си кметска заплата, тъй като финансовото положение на общината не позволявало такъв разход. В същото време Фердинанд поискал терен на Бунарджика, за да си строи дворец. „Тепетата не се продават!“, отсякъл тогавашният кмет. А това станало причина за дълбок разрив в отношенията между двамата.

Освен че са подбрали много добре какво да включат в слайда, учениците имат възможност и да изградят гражданска позиция, казва Гергана Аврамова. С колегите проверяват как децата се ориентират в различни източници, как извличат и систематизират информация. „Не им е лесно, но тези умения са полезни и осмислят времето, вместо да ги караме да попълват тестове, чиито правилни отговори ще забравят още утре ​- добавя тя. – Изводите, до които ще стигнат чрез работата по проекта, са по-важни. И ще са техните.“

Пред седмокласниците стои и още едно изпитание – да успеят да обобщят наученото в 2 минути, като кажат най-важното в 5 изречения. Аврамова тренира тъй наречената „асансьорна реч“ и в нормалните часове на възпитаниците си. Карала ги е да съберат урока в 100 думи или да напишат най-важното в SMS.

Десетокласници създадоха сайт за коронавируса

Десетокласници от СУ „Проф. Цветан Лазаров“ в Първомай създадоха сайт „Останете вкъщи“. Платформата дава актуална информация за разпространяването на COVID-19, но това не е основната цел за създаването й. Идеята беше да дадем пример на нашите учители за добра практика за проектно базирано обучение, казва директорът Чавдар Здравчев.

„Често това понятие се бърка, включително в нашата гилдия – признава той. –  Не е проектно базирано обучение да предадеш урока и после да накараш децата да направят проект по него чрез визуализация, а да ги накараш да извършат изследователска работа и така сами да усвоят по-голямата част от материала.“

Темата на подобно задание трябва да е свързана с учебното съдържание, но и с реалния живот. Освен това трябва да се представи пред широка аудитория, но не като се подреди изложба в класната стая. Затова от школото попитали десетокласници дали могат с инструменти от модерните технологии да направят сайт за опасната зараза, която причини световна пандемия.

Наели се Иван Иванов и Джулиана Иванова от паралелката по софтуерни науки. Поставихме задачите и ги оставихме, разказва Здравчев. Десетокласниците решили какви категории ще има, какво ще съдържат и как да го направят, разпределили си кой какво ще свърши. И след 3 дни сайтът бил готов, като предлага здравна информация, съвети за безопасност и последни данни за разпространението на вируса.

И следва ново предизвикателство ​- работа по сайт „Моята България“, в чието изработване да се включат педагогическият съветник и деца от всички класове. В него ще има образователни клипове, свързани с различни теми – природа, исторически забележителности, значими личности. Големите ученици ще избират  какъв клип да гледат по-малките, като съчетават това и с работа с инструментите на Едуард де Боно. Ще има задачи за начален курс и за по-големите.

Даваме само идеята и ги държим заети с мисии, обобщава Чавдар Здравчев.

Целият колектив е минал и обучение с детския психолог Теодора Пампулова какво преживяват децата в условията на извънредна ситуация. Организирана е онлайн консултация с нея и за родителите.

Източник: marica.bg